M

Contact us

Contact us

info@vermeerreliability.com

+32 (0)475 65 96 07

Stuyfbergen 13
9220 Hamme
België

Een niet-invasieve inspectie op kleppen en condenspotten is een voorwaarde voor de veiligheid van de fabriek. De gevaren van het falen van condenspotten hebben niet alleen gevolgen voor de procesefficiëntie en energiekosten, maar ook voor de algehele veiligheid van de installatie. Als er niks aan wordt gedaan, kan een eenvoudig condenspot leiden tot kritieke incidenten zoals waterslag of corrosie, die tot grote aan bedrijfsmiddelen kunnen leiden en personeel op locatie ernstig in gevaar kunnen brengen.

Onze ingenieurs voeren een volledige beoordeling uit, waardoor klanten probleemgebieden snel kunnen identificeren en actie kunnen ondernemen. Het implementeren van een onderhoudsprogramma voor stoomsystemen kan tijd besparen, kosten verlagen en de operationele efficiëntie en het product verbeteren.

Een succesvol beheerprogramma voor condenspotten kan defecte stoomkleppen, condenspotten, filterstoringen en spuiklepstoringen identificeren. Bovendien kan met deze documentatie en kennis de hoeveelheid energie- en emissie-effecten voor elke storing in een stoomklep of condenspot worden berekend.

 

Met de huidige energiekosten en de vraag naar productiebetrouwbaarheid is het uiterst belangrijk om een ​​proactief beheerprogramma voor condenspotten te hebben opgenomen in het algemene beheerprogramma voor stoomsystemen. Om een ​​betrouwbaar condenspotsysteem te realiseren, moet analyse van de hoofdoorzaak deel uitmaken van het programma. Storingen van meer dan 3% bij componenten van condenspotten kunnen wij niet meer accepteren.

Hoe starten wij met een survey en hoe gaat het in zijn werk?

Registratie en inventarisatie van condenspotten

Registreer zorgvuldig de locatie van elke condenspot, eventueel met behulp van bestaande gegevens. Wij noteren alle informatie, zoals merk, type, gebruik etc. Tijdens de inventarisatie doen wij al een deel van de analyse. We zoeken naar specifieke problemen, zoals stoom- en waterschok, verkeerde afmetingen van condensaatsystemen en slecht ontworpen leidingconfiguraties, verkeerd type condenspot, etc.. De eerste inspectie is meestal de moeilijkste en meest tijdrovende inspectie. Condenspotten worden bij voorkeur aangegeven op een plattegrond.

Creatie van database

De geregistreerde gegevens worden bewaard in een database. Voor het uitvoeren van betrouwbare metingen is een juiste opbouw van de meetdatabase noodzakelijk.

Inspectie van condenspotten

Naast een inspectie op werking is er ook een inspectie nodig op lekkages van flensverbindingen, opstelling en juiste toepassing van dit type condenspot, montagefout, externe stoomlekken, geopende bypasskranen, etc.

Vanwege de vele variabelen in een stoomsysteem, bijvoorbeeld tegendruk, is een temperatuurmeting alleen niet de meest betrouwbare indicator. Ook een visuele inspectie van condenspotten met atmosferische drainage is niet betrouwbaar omdat er zichtbare stoompluimen kunnen ontstaan ​​door verdampt condensaat, veroorzaakt door het drukverschil over de condenspot. De meest betrouwbare meting is de gecombineerde temperatuur-/ultrasoonmeting.

Rapporteren

Het nakeuringsrapport is het instrument voor een proactief en kostenbewust beleid. Met een goede melding kan de verantwoordelijke een plan van aanpak maken, gebaseerd op feiten.